Informacje o płatnościach

Wysokość składek miesięcznych:

  1. grupy przedszkolne trenujące raz w tygodniu – 50 zł
  2. grupy przedszkolne trenujące dwa razy w tygodniu- 90 zł
  3. grupy szkolne trenujące raz w tygodniu- 70 zł
  4. grupy szkolne trenujące dwa razy w tygodniu – 100 zł
  5. grupy trenujące 3 i więcej razy w tygodniu – 120 zł

Dla rodzeństwa obowiązuje zniżka 10 zł na każde dziecko.

Dane do przelewu:

Nazwa: Judo Play

Numer konta: 50187010452083104268370001

Tytuł: Wpisujemy informację według poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko osoby biorącej udział w zajęciach sportowych (nie osoby wpłacającej),
lokalizacja (Wrocław, Wilczyce, Smolec), za jaki okres jest dokonywana wpłata

np. Jan Kowalski, Worcella, Wrzesień