Wrocław ul. Strachocińska

Sekcja w Szkole Podstawowej nr 53 we Wrocławiu przy ul. Strachocińskiej 155 to najnowsza sekcja Judo Play. Zajęcia będą odbywały się w dwóch grupach wiekowych.


Poniedziałek
16.30-17.00 grupa przedszkola
17.15-18.00 grupa szkolna początkująca
18.00-19.00 grupa szkolna wcześniej trenująca
Środa
17.30-18.15 grupa szkolna początkująca
18.15-19.00 grupa szkolna wcześniej trenująca

Dla przedszkolaków są to głównie zabawy, nauka przewrotów, nauka padów, korekcja wad postawy, ogólna poprawa sprawności fizynczej

Dla dzieci w wieku szkolnym oprócz zabaw, podstaw akrobatyki,
nauki padów, przewidziana jest również nauka podstawowych technik judo i próba wykorzystania ich w walce szkoleniowej.